Odštampajte ovu stranicu
ponedjeljak, 24. novembar 2014. 06:48

Predśednik Skupštine Crne Gore otvoriće danas VI zasijedanje Đečjeg parlamenta

Predśednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić otvoriće danas VI zasijedanje Đečjeg parlamenta, u 12 sati, u Velikoj sali Skupštine Crne Gore.

Zasijedanju će prisustvovati 44 predstavnika lokalnih đečijih parlamenta iz 22 opštine, koje će predstavnici Vlade Crne Gore informisati šta su njihova ministarstva preduzela u proteklih pet godina na unaprjeđenju prava đeteta, povodom pitanja koja su đeca postavljala na ranijim zasijedanjima.

Pored predstavnika poslaničkih klubova u Skupštini Crne Gore, na skup su pozvani i predstavnici domaćih institucija i međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima prava đeteta, kao i članovi diplomatskog kora.

VI Đečji parlament organizuje Skupština Crne Gore u saradnji sa Centrom za prava djeteta Crne Gore, uz podršku Save the Children International, povodom 20. novembra, Dana usvajanja UN Konvencije o pravima đeteta, a u susret ponovnom izvještavanju UN Komitetu za prava đeteta (2015).

TV kuće mogu preuzeti signal za direktan prenos na uobičajeni način.

Za praćenje zasijedanja neophodne su akreditacije, u slučaju da novinari i snimatelji/fotoreprteri nijesu stalno akreditovani. Rok za registraciju je poneđeljak, 24. novembar 2014. do 10 sati. Fax: 404-518; e-mail: press@skupstina.me