Štampa

pdfIzvještaj o radu Skupštine Crne Gore za 2015. godinu

pdfIzvještaj o radu Skupštine Crne Gore za 2014. godinu

pdfIzvještaj o radu Skupštine za period 1. januar - 31.jul 2014. godine

pdfIzvještaj o radu Skupštine Crne Gore za 2013. godinu

pdfIzvjestaj o radu za period 1. januar - 31. jul 2013. godine

pdfPolugodišnji izvještaj o radu, 1. januar - 30. jun 2013. godine

pdfIzvještaj o radu u 2012. godini

pdfIzvještaj o radu 24. saziva (23. april 2009 – 6. novembar 2012. godine)

pdfPolugodisnji izvještaj o radu, 1. januar - 30. jun 2012. godine

pdfGodišnji izvještaj 2011.godine

pdfPolugodišnji izvještaj o radu, 1.januar - 30.jun 2011.godine

pdfIzvještaj o radu za 2010.godinu

pdfIzvještaj o radu za 2009.godinu

pdfIzvještaj o radu za 2008.godinu

pdfIzvještaj o radu 23. saziva (period 2. oktobar 2006 – 31. decembar 2007. godine)