Štampa

25. saziv Skupštine Crne Gore

 

Grafički prikaz poslanica i poslanika (na dan 31. Jul 2013 godine)

 25-statistika

 


Obrazovna struktura poslanica i poslanika (na dan 31. jul 2013. godine)

 Školska sprema

Broj

Doktor

10

Magistar

5

Visoka

62

Viša

3

Srednja

1

Ukupno

81

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosna struktura poslanica i poslanika (na dan 31. jul 2013. godine)

Godine starosti

Broj

20–30

1

31–40

12

41–50

28

51–60

30

61–70

10

Ukupno

81

 

Statistički podaci:

pdfŚednice drugog redovnog zasijedanja u 2013. godini

pdfŚednice prvog redovnog zasijedanja u 2013. godini

 

24. saziv Skupštine Crne Gore

pdfTabelarni prikaz

pdfGrafički prikaz

 

Partije

pdfDemokratska partija socijalista (DPS)

pdfSocijaldemokratska partija (SDP)

pdfSocijalistička narodna partija (SNP)

pdfNova srpska demokratija (NOVA)

pdfPokret za promjene (PzP)

pdfBošnjačka stranka (BS)

pdfDUA, Forca, Demokratski savez u Crnoj Gori - Albanska alternativa i Perspektiva

 

Aktivnosti u 2009

pdfTabelarni prikaz

pdfGrafički prikaz