Odštampajte ovu stranicu
utorak, 30. jun 2015. 10:42

KO JE KO U DIJASPORI CRNE GORE - NAUKA

Unapređenje odnosa sa našim iseljeništvom, u skladu sa zahtjevima Strategije saradnje sa dijasporom, stalni je prioritet Centra za iseljenike Crne Gore. Poslije Informatora za našu dijasporu, koji je imao za cilj da iseljeništvo informiše o mnogim pitanjima ekonomskog, društvenog, političkog i sveukupnog života u Crnoj Gori, pred vama je drugo izdanje u okviru ove biblioteke pod nazivom Ko je ko u dijaspori Crne Gore – nauka. Inicijativa za ovu knjigu proistekla je iz široko prihvaćenog stava da su udruženi ljudski, intelektualni i ukupni potencijali dijaspore i matice razvojna poluga Crne Gore.

Dobra koordinacija i upravljanje tim potencijalima bitna je pretpostavka daljeg društveno-ekonomskog prosperiteta Crne Gore, jer svaka zemlja, pogotovo danas u eri elektronskih komunikacija, može i mora računati na sve svoje ljude ma gdje se oni nalazili. Krenulo se od činjenice da je intelektualni kapital najveći resurs jedne zemlje i da je početna faza svakog upravljanja, upravo, informisanje. Svjetski trend u razvoju mnogih zemalja jeste da se intelektualni potencijali dijaspore ne koriste samo za razvoj zemlje boravka, već kroz proces, ovom vremenu imanentne, sveukupne komunikacije i za razvoj zemlje porijekla (brain circulation). Da bismo se uključili u takve trendove temelj svega jeste izrada publikacije ovakvog profila. Odlučili smo da objavimo knjigu sa relativno ograničenim brojem od devedeset doktora nauka i istraživača porijeklom iz Crne Gore, koji su ispunili neophodne kriterijume, bili dostupni i koji su se, na koncu, odazvali našem pozivu. Zato smo u planovima knjigu označili brojem jedan, očekujući da ovim izdanjem otvorimo prostor za publikovanje i drugih izdanja u ovoj ediciji, koje bi uključivale: ostale naučnike i istraživače, istaknute umjetnike, biznismene, sportiste... porijeklom iz Crne Gore. Naravno, posebnu pažnju bismo usmjerili na ažuriranje podataka u određenim intervalima. Sve ove aktivnosti u službi su opšte ideje: zajedništvo matice i dijaspore Crne Gore kroz emocijama protkan, ali interesno i racionalno utemeljen odnos obje strane koji je preduslov sveukupnog razvoja naše domovine. Očekujemo da će publikacija pomoći okupljanju intelektualnih potencijala Crne Gore, podstaći brojne kontakte i rezultirati raznim vidovima saradnje, pogotovo učešćem naučne dijaspore u domaćim naučno-istraživačkim projektima i usavršavanjem našeg naučnog podmlatka na prestižnim univerzitetima i institucijama u svijetu uz pomoć istaknutih naučnika iz dijaspore. Dugujemo veliku zahvalnost svim učesnicima u ovom projektu za izdvojeno vrijeme, dobru volju, pozitivnu energiju i strpljenje u procesu prikupljanja, obrade i autorizacije njihovih biografija. Napominjemo da su u publikaciji predstavljeni doktori nauka i istraživači lično poslali podatke o sebi i da su, stoga, odgovorni za tačnost ličnih i profesionalnih podataka. Pojedine podatke su samostalno selektirali (naučne i stručne reference), dok se u određenim slučajevima time bavio urednički tim ovog izdanja. U ovo izdanje nijesu uvršteni svi prijavljeni kandidati, jedan broj profesionalno djeluje u drugim oblastima (umjetnost, biznis), dok drugi nijesu blagovremeno dostavili potpune podatke. Svi oni će biti razmatrani prilikom publikovanja narednih izdanja. Pozivamo sve istraživače koji vode porijeklo iz Crne Gore, a sa kojima Centar nije došao u kontakt, da nam se jave kako bismo ih uvrstili u sljedeća izdanja i na taj način u Crnoj Gori otvorili prostor za našu pamet sa svih meridijana.

Prof. dr Milan Vukčević, direktor Centra za iseljenike