Štampa

Nacionalni parlamentarni koordinator za  JJI i EUSAIR: Jasmin Bojadžić

e-mail: jasmin.bojadzic@skupstina.me, aii@skupstina.me

tel/fax: +382 20 404 - 512