Štampa

Odbor za međunarodne odnose i iseljenike

e-mail: omoi@skupstina.me

tel/fax: +382 20 404 – 512