Odštampajte ovu stranicu
ponedjeljak, 17. oktobar 2016. 10:20

Damjanović i Zarubica na Interparlamentarnoj konferenciji u Bratislavi

Sesije o  jačanju socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije i o  borbi protiv utaje poreza

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Aleksandar Damjanović (predsjednik Odbora)  i Veljko Zarubica, prisustvovaće Interparlametnrarnoj konferenciji o stabilnosti, ekonomskoj koordinaciji i upravljanju u Evropskoj uniji, koja će se održati 17. i 18. oktobra 2016. godine u Bratislavi u okviru parlamentarne dimenzije polugodišnjeg predsjedavanja Slovačke Savjetom Evropske unije.

Konferencija će obuhvatiti četiri sesije na kojima će, između ostalog, biti riječi o  jačanju socijalne dimenzije ekonomske i monetarne unije, borbi protiv utaje poreza, instrumentima za makroekonomsku stabilizaciju, kao i fiskalnim kapacitetima Ekonomske i monetarne unije.