Štampa

ODBOR ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

- prati pregovore o pristupanju Cme Gore Evropskoj uniji;

- nadgleda i ocjenjuje tok pregovora i daje mišljenja i smjernice, u ime Skupštine, o pripremljenim pregovaračkim pozicijama;

- razmatra informacije o pregovaračkom procesu i razmatra i daje mišljenja o pitanjima koja se otvaraju tokom pregovora;

- razmatra i ocjenjuje djelovanje pregovaračkog tima.

 

SKUPŠTINA CRNE GORE
NOVAKA MILOŠEVA 6A


tel: +382 20 404 553

fax: +382 20 404 541


EMAIL: euintegracije@skupstina.me