Štampa

ODBOR ZA MEĐUNARODNE ODNOSE I ISELJENIKE

- razmatra pitanja vanjske politike i međunarodnih odnosa iz nadležnosti Skupštine;

- razmatra predloge zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora;

-predlaže platforme za razgovore sa stranim delegacijama i razmatra izvještaje o ostvarenim pośetama, učešću na međunarodnim skupovima i studijskim pośetama iz nadležnosti Skupštine;

- donosi godišnji i tromjesečne detaljne programe međunarodne saradnje; sarađuje i razmjenjuje iskustva sa odgovarajućim radnim tijelima u drugim parlamentima i međunarodnim integmcijama, osnivanjem zajedničkih tijela, grupa prijateljstava, preduzimanja zajedničkih akcija, usaglašavanjem stavova o pitanjima od zajedničkog interesa;

- daje mišljenje o kandidatima za ambasadore i šefove drugih diplomatskih

predstavnikava u inostranstvu;

- razmatra pitanja koja se odnose na status iseljenika iz Cme Gore u drugim državama i predlaže mjere za ostvarivanje, unaprjeđivanje i zaštitu njihovih prava;

-ostvaruje kontakte i saraduje sa organizacijama iseljenika iz Crne Gore u inostranstvu.


SKUPŠTINA CRNE GORE
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 10

KANCELARIJA  BROJ 31

Sekretarka Odbora:  Vesna Radulović

KONTAKT TELEFON: 020/404-512
EMAIL: vesna.radulovic@skupstina.me