Odštampajte ovu stranicu
ponedjeljak, 15. avgust 2016. 21:00

Prva śednica Odbora za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije

Danas je održana je prva śednica Odbora za praćenje primjene Zakona o izboru odbornika i poslanika u dijelu koji se odnosi na medije.

Śednici je predśedavala predśednica Odbora Nada Drobnjak.

Na śednici je jednoglasno usvojen predlog da se od javnih emitera zatraže Pravila o izvještavanju o sadržini predizborne kampanje za parlamentarne izbore koji će se održati 16. oktobra 2016. godine.

Donošenje Pravila je zakonska obaveza emitera.

U nastavku śednice bilo je riječi o potrebi da se tokom trajanja predizborne kampanje Odbor sastane sa glavnim i odgovornim urednicima kako javnih, tako i privatnih medija.

Odbor je nadležan da prati i nadgleda primjenu odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika koje se odnose na obaveze medija u predizbornoj kampanji.

Śednici su prisustvovali članovi Odbora: Danko Šarančić, Žana Filipović, Goran Tuponja, Genci Nimanbegu, Slaven Radunović, Koča Pavlović, Vladislav Bojović i Danijela Danka Marković.