Štampa

ODBOR ZA PROSVJETU, NAUKU, KULTURU I SPORT

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport razmatra predloge zakona, drugih propisa i opštih akata i druga pitanja koja se odnose na: predškolsko, osnovno, specijalno i srednje obrazovanje i vaspitanje, više i visoko obrazovanje; nauku i naučno-istraživačku djelatnost; kulturu; umjetnost; tehničku kulturu; međunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu i tehničku saradnju; zaštitu naučne, kulturne, umjetničke i istorijske vrijednosti; sport i fizičku kulturu.

Odbor u okviru svoje nadležnosti prati i ocjenjuje usklađenost zakona Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske unije i, na osnovu izvještaja Vlade, prati i ocjenjuje primjenu zakona, posebno zakona iz kojih proizilaze obaveze usaglašene sa pravom Evropske unije.


SKUPŠTINA CRNE GORE
NOVAKA MILOŠEVA 8

KANCELARIJA  BROJ 2B

SEKRETARKA ODBORA:  Svjetlana Aligrudić

KONTAKT TELEFON:

EMAIL: svjetlana.aligrudic@skupstina.me