Odštampajte ovu stranicu
četvrtak, 09. april 2015. 14:40

Održana 87. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio amandmane na Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je na danas održanoj 87. śednici razmotrio amandmane na Predlog zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović:

- 2 amandmana koje je podnio poslaniik Aleksandar Damjanović;
- 2 amandmana koje je podnio poslanik Rešad Sijarić;
- amandman koji je podnio poslanik Nik Gjeloshaj.

Odbor je razmotrio amandmane (2) koje je, kao predlagač zakona, podnio poslanik Aleksandar Damjanović i konstatovao da amandmani, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postaju sastavni dio Predloga zakona.

Odbor je razmotrio i amandman 1 koji je podnio poslanik Rešad Sijarić. Predlagač zakona nije prihvatio ovaj amandman a isti nije dobio ni podršku Odbora. Odbor nije razmotrio amandman 2 poslanika Sijarića jer je obavijestio Odbor da ga povlači iz skupštinske procedure.

Na današnjoj śednici Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je razmotrio i amandman koji je podnio poslanik Nik Gjeloshaj i isti je dobio podršku Odbora.