Odštampajte ovu stranicu
utorak, 12. jul 2016. 14:47

Održana 128. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Odbor razmotrio jednu tačku dnevnog reda

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje je na danas održanoj sjednici, usaglasio Predlog zakona o izmjenama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, Predlog zakona o izmjenama Zakona o radu, Predlog zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada, Predlog zakona o izmjeni Zakona o reprezentativnosti sindikata i Predlog zakona o izmjenama Zakona o zabrani zlostavljanja na radu sa Zakonom o izmjeni Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG, br. 40/16).

Sjednici je, pored članova Odbora, prisustvovala predstavnica predlagača zakona Tijana Prelević, v.d. generalne direktorice Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.