Štampa

ODBOR ZA ZDRAVSTO, RAD I SOCIJALNO STARANJE

Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje razmatra predloge zakona, drugih propisa i opštih akata i druga pitanja koja se odnose na: zdravstvenu zaštitu i zdravstveno osiguranje; osnivanje i organizovanje zdravstvenih ustanova; radne odnose; zapošljavanje; zaštitu na radu; zaštitu invalida, majki i djece; penzijsko i invalidsko osiguranje; socijalnu zaštitu i sve oblike socijalnog staranja; brak i porodicu.

 

SKUPŠTINA CRNE GORE
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 10SEKRETAR ODBORA:  Snežana Kaluđerović

KONTAKT TELEFON: 020/404-592
EMAIL: snezana.kaludjerovic@skupstina.me