Štampa

pdfPoslovnik Skupštine Crne Gore
Prečišćeni tekst, br. 00-63-2/13-44, od 28. novembra 2013. godine.

pdfPoslovnik Skupštine Crne Gore
Prečišćeni tekst, SU-SK br. 02-8/5, od 1. februara 2010. godine; Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore.