Štampa

zoricamartinovic

Poslaničke funkcije

Lični podaci

Datum rođenja: 09.01.1967.
Mjesto rođenja: Podgorica

Kontakt


Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica
Telefon: 020 404-583
Fax: 020 404-583
E-mail: zorica.martinovic@pozitivna.me

 

 

Diplomirala na Kulturološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na Cetinju, i stekla zvanje- diplomirani konzervator.
Autor je članaka “Slike na platnu i njihova najčešća oštećenja”- objavljenom u Glasniku Narodnog muzeja Crne Gore, i Kovnica Brskovo – Novac u Crnoj Gori, Radovi sa naučnog skupa Cetinje, 19-20. april 2006. god. Bila je koautor izložbe „Sto godina od ponovnog proglašenja Crne Gore kraljevinom” 2010. godine u organizaciji Narodnog Muzeja.
Radi u Narodnom muzeju Crne Gore – Dvor kralja Nikole kao kustos-konzervator.

Predsjednica je Foruma žena Pozitivne Crne Gore i odbornica u Skupštini Prijestonice Cetinje.
Udata i majka dvoje djece.

Evidencija izvještaja o prihodima i imovini državnog funkcionera