Odštampajte ovu stranicu
četvrtak, 11. decembar 2014. 17:02

Održan sedmi sastanak Radne grupe koja se bavi rješavanjem budućeg statusa nedjeljnika “Koha Javore”

Na današnjem sastanku Radne grupe razmotren je Nacrt odluke, koji će se odnositi na rješavanje budućeg statusa nedjeljnika “Koha Javore”. Predlog odluke biće dostavljen Skupštini na dalje razmatranje i odlučivanje.