Odštampajte ovu stranicu

DRUGO POSLANIČKO PITANJE ŽANA FILIPOVIĆ

Moje pitanje koje je bilo upućeno Ministarstvu odbrane glasi: Šta će Ministarstvo odbrane kao državni organ preduzeti u 2013. godini po planu rodne ravnopravnosti u sistemu bezbjednosti Crne Gore, poštujući Rezoluciju 1325 o ženama, miru i bezbjednosti?

Kratko obrazloženje. Uzimajući u obzir preporuke za implementaciju Rezolucije 1325 o ženama, miru i bezbjednosti, kao i to da je Ministarstvo odbrane Crne Gore realizovalo programe sprovođenja plana aktivnosti za periode 2009, 2010, 2011. i 2012. godine, interesuju me rezultati sprovedenog plana, kao i nastavak istih u 2013. godini. Hvala.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Ministar odbrane, gospođa Milica Pejanović Đurišić, ima riječ. Izvolite.

 

MILICA PEJANOVIĆ ĐURIŠIĆ:

Ja sam, saglasno praksi, odgovor dostavila u pisanoj formi, još juče, i bila sam u prilici u tom odgovoru da navedem sve ono što su aktivnosti Ministarstva odbrane u ovom pravcu, koje traju već određeno vrijeme i ono što moram da kažem jeste da je činjenica u odnosu na postavljeno pitanje da Ministarstvo odbrane nastavlja u stvari u ovoj godini da realizuje projekte koji su već uveliko zaživjeli u ovom dijelu koji se zove sektorom odbrane.

Dakle, činjenica da Ministarstvo odbrane ima na čelu ženu valjda treba da ima neku vrstu dodatne vrijednosti kada je ova problematika u pitanju i ja sam vrlo ponosna na to da smo mi u protekloj godini, rekla bih, najveći napredak napravili u dva pravca. Jedan je upravo rodna ravnopravnost, i pokretanje niza projekata koji su na liniji onoga što je rezolucija Savjeta bezbjednosti 1325, ali na drugoj strani još jedan projekat o kojem ćemo vjerovatno imati prilike da pričamo u budućem vremenu, a to je projekat borbe protiv korupcije u sektoru odbrane. To je takođe jedna izvanredna inicijativa na kojoj radimo, kojoj smo se pridružili, to je nešto potpuno novo i mi smo u okviru Ministarstva i Vojske Crne Gore na putu da uspostavimo jednu potpuno novu strukturu koja će odgovoriti izazovima te vrste.

Kad je u pitanju rodna ravnopravnost, prateći sve ono što su zahtjevi Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti, mi smo u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, uz učešće takođe predstavnika Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstva unutrašnjih poslova i nevladinog sektora, a uz finansijsku podršku takođe, koju smo dobili od međunarodnih organizacija, uključili preko 10 zaposlenih iz Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, u različite vrste seminara o rodnoj ravnopravnosti, potom smo se takođe na osnovu Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori priključili i Regionalnom projektu na temu - Jačanje regionalne saradnje na planu integracije rodne perspektive u reformi sektora bezbjednosti u zemljama zapadnog Balkana. U tom smislu smo se orjentisali na razvoj tri komponente i to prije svega podršci institucionalizaciji mehanizama za rodnu ravnopravnost pri ministarstvima odbrane i oružanim snagama i razvoj njihovih kapaciteta, potom na podršku reformi kadrovske politike radi poboljšavanja zapošljavanja i zadržavanja pripadnika ženskog roda u službi. Podignuta je svijest o rodnoj ravnopravnosti kroz program senzitivizacije i implementacija projekta koji je zasnovan na ovim principima će sigurno pomoći ne samo Crnoj Gori nego i svim ženama koje pripadaju sektoru odbrane u regionu.

Ono što je još jedna dodatna aktivnost, odnosi se takođe na plan regionalne saradnje, gdje je Ministarstvo odbrane aktivni učesnik u projektu regionalne inicijative CEDEM-a na temu ženski lideri u bezbjednosti i odbrani i tu smo takođe učesnici čitavog niza, ne samo radionica i određenih seminara, nego i nekih aktivnosti koje se odnose na ono što je izrada programskih dokumenata.

U tom dijelu mi posebno računamo na saradnju i sa vašim Odborom za rodnu ravnopravnost u parlamentu i tu smo već imali jedan broj zajedničkih aktivnosti. Na drugoj strani nastojimo da uključimo i nevladin sektor, kako bi sve ovo na neki način dobilo i veće dimenzije, i imalo svoje konsekvence i u onome što nije samo usko sektor odbrane, nego generalno društveni okvir u kome funkcionišemo u Crnoj Gori.

PREDŚEDAVAJUĆI ŽELJKO ŠTURANOVIĆ:

Zahvaljujem.

Koleginica Filipović ima riječ. Izvolite.

ŽANA FILIPOVIĆ:

Hvala potpredsjedniče.

Ja se, naravno, zahvaljujem gospođi Pejanović Đurišić i njenim saradnicima na ovom iscrpnom odgovoru iz kojeg se može zaključiti da je ovo ministarstvo u potpunosti ispoštovalo plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti za period od 2008-2012. godine, čiji je strateški cilj upravo bilo ravnopravno učešće žena i muškaraca na svim nivoima odlučivanja.

Iz vašeg odgovora može se zaključiti da će Ministarstvo odbrane i u 2013. godini, što je bilo i moje konkretno pitanje postavljeno vama, nastaviti aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori za period od 2013. do 2017. godine.

U cilju implementacije konkretne Rezolucije 1325 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija od velikog je značaja da Ministarstvo odbrane realizuje postavljene zadatke i ovaj plan aktivnosti, čiji su ciljevi zapošljavanje žena kao profesionalnih vojnih i civilnih lica, njihovo stručno usavršavanje, zatim obuka u zemlji i inostranstvu, upućivanje žena u mirovne misije, školovanje mladih žena u svojstvu kadeta na vojnim akademijama, itd.

Crnogorsko društvo jeste tradicionalno još uvijek i pozicija muškarca je bila dugo vremena dominantna tako da je potrebno vremena za promjenu svijesti i poboljšanje položaja žena, posebno u sistemu bezbjednosti. U procesu evropskih i evroatlantskih integracija naše države, rodna pitanja u sistemu bezbjednosti su vrlo važna i ona će biti rješavana u sklopu implementacije u Evropsku uniju i NATO standarda u nacionalni sistem bezbjednosti Crne Gore.

Ministarstvo odbrane je ovakvim odnosom potvrdilo važnu ulogu koju žene mogu i trebaju da igraju u sprečavanju sukoba, pregovorima o miru, mirovnim operacijama i donošenju odluka na međunarodnom i nacionalnom nivou.

Ja vam se još jednom zahvaljujem.