Odštampajte ovu stranicu
četvrtak, 19. septembar 2013. 15:40

Generalni sekretar Damir Davidović učestvovao na seminaru ECPRD-a u Sankt Peterburgu

Na seminaru je bilo riječi o informaciono-komunikacionim tehnologijama u parlamentima

Generalni sekretar Damir Davidović, učestvovao je na seminaru Evropskog centra za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD) posvećenom „Modernim tehnologijama za podršku parlamentarnim aktivnostima – tradicije i izazovi“, koji se organizuje sa Gornjim domom Savezne skupštine Ruske Federacije, 19. septembra 2013. godine, u Sankt Peterburgu.

Na seminaru je bilo riječi o načinu na koji je razvoj tehnologija uticao na promjene i unapređenje parlamentarnih proceduri i praksi, implementaciji novih tehnologija i inovacija u pravilima i procedurama prilikom usvajanja zakona, kao i sprovođenja ostalih parlamentarnih aktivnosti.

Učesnicima skupa predstavljena su rješenja koja se koriste u parlamentima u vezi sa izmjenama korišćenja tradicionalnih procedura u zakonodavnom procesu, kao što je prelaz iz štampanog u digitalni proces rada, kao i inovacijama u organizovanju stručne podrške i vođenju debata sa predstavnicima civilnog društva. Tokom seminara, posebna pažnja posvećena je aspektima novih mogućnosti informaciono-komunikacionih tehnologija (internet, mobilni telefoni itd) i uticaju društvenih medija (Twitter, Facebook, blogovi itd) na obavljanje poslova u cilju pružanja podrške različitim vrstama parlamentarnih aktivnosti. 

Generalni sekretar je predstavio kapacitete informaciono-komunikacione tehnologije  u Skupštini Crne Gore i istakao da je u toku priprema projektnog zadatka za projektovanje, razvoj i implementaciju parlamentarnog informacionog sistema sa ciljem razvoja sistema informatičke podrške zakonodavnom procesu. Razvoj i implementacija informacionog sistema, rekao je Davidović, omogućiće informatičko praćenje zakonodavnog procesa i cijelog toka dokumenata sa krajnjim ciljem unapređenja efikasnosti i transparentnosti rada Skupštine.

Seminaru su prisustvovali istaknuti eksperti iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, kao i predstavnici parlamentarnih službi zemalja članica mreže ECPRD-a.

Evropski centar za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju osnovan je 1977. godine, sa ciljem da djeluje kao mehanizam za interparlamentarnu saradnju i razmjenu informacija. Ovaj skup okupio je predstavnike 30 nacionalnih parlamenata, članova mreže ECPRD-a.