Štampa

DAMIR ŠEHOVIĆ-sdpPoslaničke funkcije

Lični podaci

Datum rođenja: 22.06.1981.
Mjesto rođenja: Berane

Kontakt

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica
Telefon: 020 242 444
Fax: 020 242 444
E-mail: damirsehovic@skupstina.me

 

 

Obrazovanje:

Osnovnu i srednju školu završio u Plavu. Dobitnik je diplome Luča. Ekonomski fakultet u Podgorici upisao 2000. godine a diplomirao 2004. godine na smjeru Finansije, kao najbolji student u generaciji, ostvarivši prosječnu ocjenu 9,73.

Iste godine je upisao postdiplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na smjeru Fiskalni i monetarni menadžment i upravljanje društvenim djelatnostima. Magistrirao je 2007. godine, odbranivši magistarsku tezu pod nazivom “Upravljanje kapitalom u bankama u savremenoj tržišnoj privredi”.

Doktorske studije je upisao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 2008. godine, a trenutno radi na izradi doktorske disertacije pod nazivom “Koordinacija monetarne i fiskalne politike u savremenim tržišnim privredama”.

Nagrade:

Tokom studija je bio dobitnik brojnih akademskih nagrada, od kojih je najvažnija „Nagrada za najboljeg studenta u generaciji“, koja mu je dodijeljena od strane Ekonomskog fakulteta u Podgorici.

Dobitnik je i brojnih stipendija, među kojima se ističu: Stipendija Ekonomskog fakulteta (više puta), prestižna stipendija "10 za 10" koju Atlasmont banka dodjeljuje najboljim studentima, kao i "Stipendija za talentovane studente" Ministarstva prosvjete i nauke (više puta).

Radno iskustvo:

2009 – Poslanik u Skupštini Crne Gore

2008 – 2009. – Sekretar Ministarstva finansija Crne Gore

2007 – Saradnik u nastavi na Studijama menadžmenta u Podgorici, na predmetima “Fiskalna ekonomija” i “Bankarstvo”

2005 - Saradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, na predmetima: „Monetarna ekonomija“, „Fiskalna ekonomija“, „Bankarski menadžment“ i „Komparativno poresko pravo“

Ostale aktivnosti:

Autor je više stručnih radova iz oblasti makroekonomije i finansija, a aktivno je učestvovao na nizu konferencija i stručnih seminara.

Strani jezici: 

Engleski jezik

 

Evidencija izvještaja o prihodima i imovini državnog funkcionera