Štampa

branko radulovicPoslaničke funkcije

Lični podaci

Datum rođenja: 10.07.1950.
Mjesto rođenja: Podgorica

Kontakt

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica
Telefon: + 382 20 404 581; + 382 20 404 584;
Fax: + 382 20 404 581; + 382 20 404 584;
E-mail: branko.radulovic@skupstina.me

 

Osnovnu školu i gimnaziju završio u Titogradu. Diplomirao je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Skoplju 1975, magistrirao na Fakultetu za materijale i metalurgiju u Ljubljani 1986. i doktorirao na Tehnološko-matalurškom fakultetu u Beogradu 1989.

Od 1976. do 1986. radio je u MZT- Skopje, obavljajući niz rukovodećih funkcija. U periodu kada je bio direktor fabrike, ona je proglašena za najbolju privrednu organizaciju u SFRJ, a 1986 je dobila nagradu AVNOJ-a.

Od 1986. do 1990. radio je na Institutu za tehnička istraživanja u Podgorici, gdje je obavljao funkciju šefa Zavoda za HTM.

Od 1990. radio je na Metalurko-tehnološkom fakultetu u Podgorici, gdje je biran za docenta, vanrednog i redovnog profesora na predmetima Termička obrada, Specijalni metalni materijali, Inžinjerstvo površina i Fazne transformacije. Obavljao je funkcije šefa Katedre za fizičku metalurgiju, rukovodilac postdiplomskih studija i potpresjednika Senata Univerziteta Crne Gore.

Autor je i koautor više od 200 naučnih radova, koji su prezentirani na prestižnim simpozijumima i kongresima i publikovani u vodećim svjetskim naučnim časopisima sa SCI liste, poput „Materials Science and Technology”, “Jurnal of Engineering and Performance”, “ISIJ International”, “Materiali in Tehnologije” itd. Učestvovao je i bio rukovodilac više od 30 naučno-istraživačkih i razvojnih projekata. Autor je i koautor pet univerzitetskih uđžbenika i nosioc tri patenta. Bio je mentor više desetina uspješno odbranjenih diplomskih, magistarskih i doktorskih teza. Boravio je na specijalizacijama u Japanu, Engleskoj, Njemačkoj, Rusiji, Italiji, Češkoj itd. Internacionalni bibliografski centar u Kembriđžu mu je 2004. godine dodijelio nagradu za izuzetne rezultate u oblasti tehničkih nauka i svrstao ga u vodeće naučnike u svijetu.

Od 1990. aktivno je pripadao antiratnom, antirežimskom i prodemokratskom bloku, pišući brojne tekstove, peticije i učestvujući na mnogim skupovima. Bio je visoki funkcioner LSCG. Jedan je od osnivača Grupe za promjene i potpresjednik Pokreta za promjene. Bio je poslanik u 23. i 24. sazivu Skupštini Crne Gore, zamjenik predsjednika Odbora za evropske integracije i spoljnju politiku, član NSEI, kao i član Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije i Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije i predsjednik Kluba poslanika Pokreta za promjene u 24. sazivu.

U 25. sazivu Skupštine Crne Gore potpredsjednik je Skupštine i poslanik Pokreta za promjene u redovima koalicije Demokratski front.

Oženjen, supruga Natka-arhitekta, ćerka Ljiljana- specijalista neurolog i doktorant i sin Petar- magistrant bankarstva.

Evidencija izvještaja o prihodima i imovini državnog funkcionera