Štampa

SCG 4074Poslaničke funkcije 

Lični podaci

Datum rođenja: 
Mjesto rođenja: 

Kontakt

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica
Telefon: 
Fax: 
E-mail: koca.pavlovic@skupstina.me

Evidencija izvještaja o prihodima i imovini državnog funkcionera