Štampa

Vladislav Bojovic-dfPoslaničke funkcije 

Lični podaci

Datum rođenja: 
Mjesto rođenja: 

Kontakt

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica
Telefon: 
Fax: 
E-mail: vladislav.bojovic@skupstina.me

Evidencija izvještaja o prihodima i imovini državnog funkcionera