Štampa

genci-nimanbeguPoslaničke funkcije

Lični podaci

Datum rođenja:
Mjesto rođenja:

Kontakt

Adresa:
Telefon:
Fax:
E-mail: genci.nimanbegu@skupstina.me

 

Evidencija izvještaja o prihodima i imovini državnog funkcionera