Štampa

Džavid Šabović-sdpPoslaničke funkcije

Lični podaci

Datum rođenja: 04.03.1959.
Mjesto rođenja: Andrijevica

Kontakt

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica
Telefon: 020 242 444
Fax: 020 242 444
E-mail: dzavid.sabovic@skupstina.me

 

Evidencija izvještaja o prihodima i imovini državnog funkcionera