Štampa

sradjan milicPoslaničke funkcije

Lični podaci

Datum rođenja: 17. 09.1965
Mjesto rođenja: Bar

Kontakt

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica
Telefon: 020 242 084
Fax: 020 242 084
E-mail: srdjan.milic@skupstina.me

Evidencija izvještaja o prihodima i imovini državnog funkcionera