Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

Datum: 27.05.2022
EPA: 481
Broj akta: 26-1/22-2
Status: U proceduri

Predlog rezolucije o zločinu u Štrpcima

Datum: 26.05.2022
EPA: 480
Broj akta: 00-71/22-5
Status: U proceduri

Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2021. godinu

Datum: 20.05.2022
EPA: 479
Broj akta: 00-72/22-16
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore

Datum: 20.05.2022
EPA: 478
Broj akta: 22/22-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu

Datum: 20.05.2022
EPA: 477
Broj akta: 00-39/22-3
Status: U proceduri

Ostavka na mjesto člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava - Admir Adrović

Datum: 20.05.2022
EPA: 475
Broj akta: 00-74/22-10
Status: Konstatovana

Predlog zakona o dopuni Zakona o akcizama

Datum: 18.05.2022
EPA: 474
Broj akta: 16-3/22-7
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Datum: 18.05.2022
EPA: 473
Broj akta: 24-3/22-1
Status: U proceduri