Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2020. godinu

Datum: 29.04.2021
EPA: 192
Broj akta: 00-72/21-15
Status: U proceduri

Predlog liste kandidata za imenovanje Savjeta Radio i Televizije Crne Gore

Datum: 27.04.2021
EPA: 187
Broj akta: 00-74/21-20
Status: U proceduri

Predlog Tužilačkog savjeta Crne Gore za izbor vrhovnog državnog tužioca

Datum: 27.04.2021
EPA: 189
Broj akta: 00-74/21-21
Status: U proceduri