Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog zakona izmjenama i dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Datum: 05.12.2022
EPA: 637
Broj akta: 33/22-7
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu

Datum: 05.12.2022
EPA: 636
Broj akta: 06-2/22-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Datum: 02.12.2022
EPA: 635
Broj akta: 19-6/22-4
Status: U proceduri

Predlog zakona o dopuni Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja

Datum: 02.12.2022
EPA: 634
Broj akta: 16-01/22-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Datum: 02.12.2022
EPA: 633
Broj akta: 16-2/22-2
Status: U proceduri

Predlog odluke o izboru predsjednika Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore

Datum: 01.12.2022
EPA: 632
Broj akta: 00-74/22-53
Status: Usvojen

Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore

Datum: 01.12.2022
EPA: 630
Broj akta: 00-74/22-51
Status: Usvojen

Predlog odluke o izboru jedne članice Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore

Datum: 01.12.2022
EPA: 629
Broj akta: 00-74/22-50
Status: Usvojen