Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom izdržavanju djece

Datum: 30.03.2023
EPA: 725
Broj akta: 23-3/23-1
Status: U proceduri

Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2022. godinu

Datum: 30.03.2023
EPA: 724
Broj akta: 00-72/23-5
Status: U proceduri

Godišnji Izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2022. godinu

Datum: 27.03.2023
EPA: 723
Broj akta: 00-72/23-4
Status: U proceduri

Ostavka na mjesto poslanice u Skupštini Crne Gore - Draginja Vuksanović Stanković

Datum: 24.03.2023
EPA: 722
Broj akta: 00-74/23-8
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima

Datum: 24.03.2023
EPA: 721
Broj akta: 14-1/23-2
Status: U proceduri

Predlog zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Najrobija o uklanjanju olupina iz 2007. godine

Datum: 24.03.2023
EPA: 720
Broj akta: 14-4/23-1
Status: U proceduri

Predlog za imenovanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost - Boris Milić

Datum: 17.03.2023
EPA: 718
Broj akta: 00-74/23-7
Status: U proceduri