Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Godišnji Izvještaj o radu Centralne banke za 2022. godinu

Datum: 29.11.2023
EPA: 96
Broj akta: 00-72/23-67
Status: U proceduri

Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost za 2022. godinu

Datum: 29.11.2023
EPA: 95
Broj akta: 00-72/23-66
Status: U proceduri

Izvještaj o radu Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za 2022. godinu

Datum: 29.11.2023
EPA: 93
Broj akta: 00-72/23-64
Status: U proceduri

Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2022. godinu

Datum: 29.11.2023
EPA: 92
Broj akta: 00-72/23-63
Status: U proceduri

Godišnji izvještaj o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2022. godinu

Datum: 29.11.2023
EPA: 91
Broj akta: 00-72/23-62
Status: U proceduri

Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2022. godinu

Datum: 29.11.2023
EPA: 90
Broj akta: 00-72/23-61
Status: U proceduri

Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2022. godinu

Datum: 29.11.2023
EPA: 89
Broj akta: 00-72/23-60
Status: U proceduri

Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2022. godinu

Datum: 29.11.2023
EPA: 88
Broj akta: 00-72/23-59
Status: U proceduri