Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe

Datum: 05.06.2023
EPA: 773
Broj akta: 14-4/23-2
Status: U proceduri

Ostavka na mjesto člana Savjeta RTV Crne Gore - Bojan Baća

Datum: 01.06.2023
EPA: 771
Broj akta: 00-74/23-16
Status: U proceduri

Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2022. godinu

Datum: 30.05.2023
EPA: 770
Broj akta: 00-72/23-19
Status: U proceduri

Predlog odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu

Datum: 19.05.2023
EPA: 769
Broj akta: 00-72/23-18
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu

Datum: 19.05.2023
EPA: 768
Broj akta: 33/23-3
Status: U proceduri

Ostavka na mjesto poslanika u Skupštini Crne Gore - Danilo Šaranović

Datum: 12.05.2023
EPA: 765
Broj akta: 00-74/23-15
Status: U proceduri

Predlog rezolucije o osudi zločina u Murinu

Datum: 12.05.2023
EPA: 764
Broj akta: 00-71/23-1
Status: U proceduri