Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog zakona o standardizaciji

Datum: 19.10.2021
EPA: 304
Broj akta: 01-1/21-2
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu u javnom sektoru

Datum: 18.10.2021
EPA: 303
Broj akta: 06-2/21-1
Status: U proceduri

Finansijski plan sa programom rada Komisije za tržište kapitala za 2022. godinu

Datum: 08.10.2021
EPA: 300
Broj akta: 00-72/21-38
Status: U proceduri

Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 08.10.2021
EPA: 301
Broj akta: 09-2/21-3
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

Datum: 06.10.2021
EPA: 297
Broj akta: 16-3/21-8
Status: U proceduri

Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Datum: 06.10.2021
EPA: 298
Broj akta: 09-2/21-2
Status: Povučen iz procedure

Predlog zakona o dopuni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Datum: 06.10.2021
EPA: 299
Broj akta: 23-3/21-2
Status: U proceduri

Izvještaj sa konsultativnog saslušanja Anke Vukićević, Igora Galića i Dragoslava Šćekića

Datum: 05.10.2021
EPA: 296
Broj akta: 00-63-12/21-32/3
Status: U proceduri