Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog za imenovanje direktora Uprave policije - Zoran Brđanin

Datum: 24.02.2021
EPA: 147
Broj akta: 00-74/21-11
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

Datum: 18.02.2021
EPA: 144
Broj akta: 16-3/21-4
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Datum: 18.02.2021
EPA: 145
Broj akta: 16-2/21-3
Status: U proceduri

Predlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Datum: 18.02.2021
EPA: 146
Broj akta: 19-6/21-5
Status: U proceduri

Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

Datum: 16.02.2021
EPA: 143
Broj akta: 16-3/21-3
Status: U proceduri

Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Datum: 12.02.2021
EPA: 141
Broj akta: 16-2/21-2
Status: U proceduri

Godišnji izvještaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2019. godine

Datum: 12.02.2021
EPA: 142
Broj akta: 00-72/21-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Datum: 10.02.2021
EPA: 138
Broj akta: 19-6/21-4
Status: Povučen iz procedure

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Datum: 10.02.2021
EPA: 139
Broj akta: 16-2/21-1
Status: Povučen iz procedure

Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

Datum: 10.02.2021
EPA: 140
Broj akta: 16-3/21-2
Status: Povučen iz procedure