Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog zakona o dopunama Zakona o putevima

Datum: 14.06.2024
EPA: 269
Broj akta: 14-1/24-3
Status: U proceduri

Predlog za izbor Nikolle Camaja za potpredsjednika Skupštine Crne Gore

Datum: 13.06.2024
EPA: 268
Broj akta: 00-74/24-11
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na nepokretnosti

Datum: 13.06.2024
EPA: 267
Broj akta: 16-2/24-1
Status: U proceduri

Predlog za razrješenje Andreja Milovića sa funkcije ministra pravde u 44. Vladi Crne Gore

Datum: 11.06.2024
EPA: 265
Broj akta: 00-33/24-1
Status: U proceduri