Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog zakona o lobiranju

Datum: 27.05.2024
EPA: 245
Broj akta: 23-2/24-3
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakonika o krivičnom postupku

Datum: 27.05.2024
EPA: 244
Broj akta: 23-2/24-2
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o energetici

Datum: 24.05.2024
EPA: 243
Broj akta: 15-1/24-1
Status: U proceduri

Predlog rezolucije o genocidu u Jasenovcu

Datum: 17.05.2024
EPA: 241
Broj akta: 00-71/24-3
Status: U proceduri

Predlog zakona o pomorsko - agencijskoj djelatnosti

Datum: 10.05.2024
EPA: 236
Broj akta: 14-4/24-2
Status: U proceduri