Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fondu rada

Datum: 22.04.2024
EPA: 217
Broj akta: 19-4/24-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o dopuni Zakona o matičnim registrima

Datum: 19.04.2024
EPA: 215
Broj akta: 24-2/24-4
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjeni Zakona o strancima

Datum: 19.04.2024
EPA: 214
Broj akta: 24-3/24-2
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjeni Zakona o registrima prebivališta i boravišta

Datum: 19.04.2024
EPA: 213
Broj akta: 24-2/24-3
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjeni Zakona o centralnom registru stanovništva

Datum: 19.04.2024
EPA: 212
Broj akta: 24-2/24-2
Status: U proceduri

Predlog zakona o dopuni Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima

Datum: 19.04.2024
EPA: 211
Broj akta: 23-3/24-4
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Datum: 19.04.2024
EPA: 210
Broj akta: 23-3/24-3
Status: U proceduri

Predlog zakona o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Datum: 19.04.2024
EPA: 209
Broj akta: 28-2/24-5
Status: U proceduri

Predlog zakona o izmjeni Zakona o crnogorskom državljanstvu

Datum: 19.04.2024
EPA: 208
Broj akta: 24-2/24-1
Status: U proceduri