Pretraga zakona i drugih akata

Pretragom zakona i drugih akata po navedenim kriterijumima moguće je pronaći zakone, odluke, izvještaje, deklaracije, rezolucije i druge akte usvojene na zasijedanjima Skupštine Crne Gore. Pretragom se takođe može doći do predloga zakona, odluka, izvještaja, deklaracija, rezolucija i drugih akata koji se nalaze u skupštinskoj proceduri.
Kao rezultat pretrage usvojenih i predloga akata biće prikazani i izvještaji matičnog i nadležnih odbora o traženim aktima.

Rezultati pretrage:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Datum: 19.04.2021
EPA: 177
Broj akta: 04-3/21-1
Status: U proceduri

Izvještaj o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama za 2020. godinu

Datum: 19.04.2021
EPA: 178
Broj akta: 00-72/21-10
Status: U proceduri

Izvještaj o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima za 2020. godinu

Datum: 19.04.2021
EPA: 179
Broj akta: 00-72/21-11
Status: U proceduri

Predlog liste za imenovanje dva člana Savjeta Agencije za elektronske medije, po ovlašćenim predlagačima

Datum: 13.04.2021
EPA: 175
Broj akta: 00-74/21-19
Status: U proceduri

Prijedlog zakona o odlaganju plaćanja kreditnih obaveza korisnika kredita (lex specialis)

Datum: 09.04.2021
EPA: 174
Broj akta: 23-3/21-1
Status: U proceduri

Predlog za razrješenje ministra Vladimira Leposavića

Datum: 06.04.2021
EPA: 173
Broj akta: 00-33/21-1
Status: U proceduri

Predlog zakona o zaštiti ćiriličnog pisma

Datum: 01.04.2021
EPA: 169
Broj akta: 23-3/21-1
Status: U proceduri