Nazad

Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2016. godinu

EPA: 308 XXVI
Broj akta: 00-72/17-50
Datum: 30.11.2017
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2016. godinu

Datum: 30.11.2017.
Broj akta: 00-72/17-50
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 05.12.2017.
Broj akta: 00-72/17-50/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 21.12.2017.
Broj akta: 00-72/17-50/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Zaključak

Datum: 29.12.2017.
Broj akta: 00-72/17-50/3
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali