Nazad

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave

EPA: 313 XXVI
Broj akta: 00-39/17-4
Datum: 07.12.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Poslanik
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Datum: 07.12.2017.
Broj akta: 00-39/17-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marta Šćepanović, Jovanka Laličić

Usmjerenje

Datum: 12.12.2017.
Broj akta: 00-39/7-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 20.12.2017.
Broj akta: 00-39/17-4/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 20.12.2017.
Broj akta: 00-39/17-4/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Mišljenje Vlade

Datum: 29.12.2017.
Broj akta: 00-39/17-4/6
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 03.01.2018.
Broj akta: 00-39/17-4/4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali