Nazad

Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

EPA: 327 XXVI
Broj akta: 28-2/17-3
Datum: 21.12.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Datum: 21.12.2017.
Broj akta: 28-2/17-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 22.12.2017.
Broj akta: 28-2/17-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 28-2/17-3/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.01.2018.
Broj akta: 28-2/17-3/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 15.02.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 20.02.2018.
Broj akta: 28-2/17-3/4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali