Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije

EPA: 341 XXVI
Broj akta: 08-1/17-1
Datum: 29.12.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije

Datum: 29.12.2017.
Broj akta: 08-1/17-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 29.12.2017.
Broj akta: 08-1/17-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 18.01.2018.
Broj akta: 08-1/17-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.01.2018.
Broj akta: 08-1/17-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 15.02.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 20.02.2018.
Broj akta: 08-1/17-1/4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali