Nazad

Predlog zakona o dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

EPA: 349 XXVI
Broj akta: 33/18-1
Datum: 17.01.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

Datum: 17.01.2018.
Broj akta: 33/18-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Željko Aprcović, Genci Nimanbegu, Jovanka Laličić, Miloš Nikolić, Danijel Živković, Miodrag Vuković, Mićo Orlandić

Usmjerenje

Datum: 18.01.2018.
Broj akta: 33/18-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 12.02.2018.
Broj akta: 33/18-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.02.2018.
Broj akta: 33/18-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 16.02.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 20.02.2018.
Broj akta: 33/18-1/4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali