Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

EPA: 356 XXVI
Broj akta: 20-1/18-1
Datum: 26.01.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Datum: 26.01.2018.
Broj akta: 20-1/18-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Marta Šćepanović, Petar Ivanović

Usmjerenje

Datum: 30.01.2018.
Broj akta: 20-1/18-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.02.2018.
Broj akta: 20-1/18-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Vlade

Datum: 12.02.2018.
Broj akta: 20-1/18-1/3
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 13.02.2018.
Broj akta: 20-1/18-1/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.02.2018.
Broj akta: 20-1/18-1/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.02.2018.
Broj akta: 20-1/18-1/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 16.02.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 20.02.2018.
Broj akta: 20-1/18-1/6
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali