Nazad

Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG po ovlašćenom predlagaču

EPA: 359 XXVI
Broj akta: 00-74/18-2
Datum: 29.01.2018
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog liste za imenovanje jednog člana Savjeta RTCG po ovlašćenom predlagaču

Datum: 29.01.2018.
Broj akta: 00-74/18-2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 16.02.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka o imenovanju jednog člana Savjeta Radio i Televizije Crne Gore

Datum: 20.02.2018.
Broj akta: 00-74/18-2/1
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali