Nazad

Predlog Zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu i dopunu člana 50(a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu

EPA: 372 XXVI
Broj akta: 14-5/18-1
Datum: 20.02.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 27.02.2018.
Broj akta: 14-5/18-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.03.2018.
Broj akta: 14-5/18-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.03.2018.
Broj akta: 14-5/18-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 20.03.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 22.03.2018.
Broj akta: 14-5/18-1/4
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali