Nazad

Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu

EPA: 391 XXVI
Broj akta: 33/18-2
Datum: 07.03.2018
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Datum: 07.03.2018.
Broj akta: 33/18-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 08.03.2018.
Broj akta: 33/18-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.03.2018.
Broj akta: 33/18-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Pregled odredbi Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu koje se mijenjaju

Datum: 14.03.2018.
Broj akta: 33/18-2/3
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 19.03.2018.
Broj akta: 33/18-2/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 20.03.2018.
Broj akta: 33/18-2/5
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 20.03.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali