Nazad

Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 26 stav 1 i 2 Zakona o upravnom sporu („Službeni list Crne Gore“, broj 54/16)

EPA: 393 XXVI
Broj akta: 00-14/18-6/2
Datum: 08.03.2018
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Listing glasanja

Datum: 20.03.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Mišljenje sa odgovorom

Datum: 20.03.2018.
Broj akta: 00-14/18-6/3
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Ostali