Nazad

Predlog Odluke o razmatranju položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori

EPA: 401 XXVI
Broj akta: 00-72/18-10
Datum: 21.03.2018
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog Odluke o razmatranju položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori

Datum: 21.03.2018.
Broj akta: 00-72/18-10
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Halil Duković, Maja Bakrač, Miodrag Radunović, Nedžad Drešević, Mićo Orlandić, Suad Numanović

Usmjerenje

Datum: 22.03.2018.
Broj akta: 00-72/18-10/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 24.04.2018.
Broj akta: 00-72/18-10/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopis

Datum: 29.03.2019.
Broj akta: 00-72/18-10/3
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Halil Duković, Maja Bakrač, Nedžad Drešević, Suad Numanović

Izvještaj

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 00-72/18-10/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 25.04.2019.
Broj akta: 00-72/18-10/5
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 25.04.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali