Nazad

Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka "Skadarsko jezero"

EPA: 520 XXVI
Broj akta: 27-5/18-2
Datum: 13.09.2018
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Povučen iz procedure

Dokumenta:

Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka "Skadarsko jezero"

Datum: 13.09.2018.
Broj akta: 27-5/18-2
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 13.09.2018.
Broj akta: 27-5/18-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 24.09.2018.
Broj akta: 27-5/18-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj o razmatranju Predloga odluke o PPPN NP ,, Skadarsko jezero''

Datum: 28.09.2018.
Broj akta: 27-5/18-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo