Nazad

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

EPA: 564 XXVI
Broj akta: 00-72/18-55
Datum: 02.11.2018
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Arhiviran

Dokumenta:

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Datum: 02.11.2018.
Broj akta: 00-72/18-55
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 07.11.2018.
Broj akta: 00-72/18-55/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopis

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 00-74/18-55/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali