Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

EPA: 635 XXVI
Broj akta: 23-1/19-2
Datum: 22.01.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju

Datum: 22.01.2019.
Broj akta: 23-1/19-2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 23.01.2019.
Broj akta: 23-1/19-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 19.02.2019.
Broj akta: 23-1/19-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.03.2019.
Broj akta: 23-1/19-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 05.04.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 23.04.2019.
Broj akta: 23-1/19-2/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali