Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

EPA: 638 XXVI
Broj akta: 20-1/19-1
Datum: 25.01.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Datum: 25.01.2019.
Broj akta: 20-1/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 01.02.2019.
Broj akta: 20-1/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.03.2019.
Broj akta: 20-1/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 20-1/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 02.04.2019.
Broj akta: 20-1/19-1/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Amandmani

Datum: 04.04.2019.
Broj akta: 20-1/1-1/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 05.04.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 23.04.2019.
Broj akta: 20-1/19-1/6
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali