Nazad

Predlog zakona o medicinskoj potpomognutoj oplodnji

EPA: 639 XXVI
Broj akta: 28-2/19-1
Datum: 25.01.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Nije usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o medicinskoj potpomognutoj oplodnji

Datum: 25.01.2019.
Broj akta: 28-2/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 01.02.2019.
Broj akta: 28-2/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Odbora za rodnu ravnopravnost

Datum: 11.02.2019.
Broj akta: 28-2/19-1/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 14.02.2019.
Broj akta: 28-2/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 28.03.2019.
Broj akta: 28-2/19-1/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik

Izvještaj

Datum: 29.03.2019.
Broj akta: 28-2/19-1/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 28-2/19-1/6
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 04.04.2019.
Broj akta: 28-2/19-1/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 04.04.2019.
Broj akta: 28-2/19-1/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 04.04.2019.
Broj akta: 28-2/19-1/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 05.04.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali