Nazad

Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom predloga za ocjenu ustavnosti odredbe clana 42 stav 1 tacka 2 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni list RCG", br. 54/03, 39/04, 61/04, 79/04, 14/07 i 47/07 i „Službeni list CG", br. 79/08, 14/10, 78/10, 34/11, 40/11, 66/12, 36/13, 38/43, 6/14, 60/4,10/15, 44/15, 42/16 i 55/16)

EPA: 645 XXVI
Broj akta: 00-14/18-51/2
Datum: 01.02.2019
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Arhiviran

Dokumenta:

Listing glasanja

Datum: 25.04.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Mišljenje sa odgovorom

Datum: 25.04.2019.
Broj akta: 00-14/18-51/3
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Ostali