Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

EPA: 647 XXVI
Broj akta: 15-3/19-4
Datum: 05.02.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije

Datum: 05.02.2019.
Broj akta: 15-3/19-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 06.02.2019.
Broj akta: 15-3/19-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 15-3/19-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 15-3/19-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 05.04.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 23.04.2019.
Broj akta: 15-3/19-1/4
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali