Nazad

Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za ocjenu ustavnosti odredbe člana 139 stav 1 tačka 1 Zakona o radu("Službeni list CG", br 49/08, 26/09, 88/09, 26/10, 59/11, 66/12, 31/14, 53/14 i 44/18)

EPA: 656 XXVI
Broj akta: 00-14/18-62/2
Datum: 22.02.2019
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Arhiviran

Dokumenta:

Listing glasanja

Datum: 25.04.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Mišljenje sa odgovorom

Datum: 25.04.2019.
Broj akta: 00-14/18-26/3
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Ostali