Nazad

Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2018. godinu

EPA: 659 XXVI
Broj akta: 00-72/19-5
Datum: 04.03.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Izvještaj o finansijskom poslovanju i Izvještaj o radu Agencije za elektronske medije za 2018. godinu

Datum: 04.03.2019.
Broj akta: 00-72/19-5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 05.03.2019.
Broj akta: 00-72/19-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 25.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-5/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali