Nazad

Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2018. godinu i Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektroske komunikacije i poštansku djelatnost za 2018. godinu

EPA: 688 XXVI
Broj akta: 00-72/19-18
Datum: 24.04.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 24.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-18/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 07.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-18/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 25.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-18/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali