Nazad

Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2018. godinu

EPA: 689 XXVI
Broj akta: 00-72/19-19
Datum: 25.04.2019
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2018. godinu

Datum: 25.04.2019.
Broj akta: 00-72/19-19
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 06.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-19/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 25.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-19/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali