Nazad

Predlog odluke o izmjeni Odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra "Kolašin 1600" i predlog Aneksa ugovora o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra "Kolašin 1600"

EPA: 701 XXVI
Broj akta: 00-72/19-25
Datum: 06.05.2019
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 09.05.2019.
Broj akta: 00-72/19-25/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 12.06.2019.
Broj akta: 00-72/19-25/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 09.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-25/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Odluka

Datum: 31.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-25/4
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali